040-44 82 02

 

GDPR och hantering av Dina personuppgifter

Vi på Printikett AB tycker att det är viktigt att Dina personuppgifter hanteras på ett tryggt och korrekt sätt. Därför vill vi nu informera Dig om vår integritetspolicy som visar hur vi behandlar Dina personliga uppgifter.

Den 25 maj 2018 ska EU:s dataskyddsförordning (GDPR) och den nya svenska dataskyddslagen vara implementerad hos alla som hanterar personuppgifter. GDPR (General Data Protection Regulation) ersätter den svenska Personupp-giftslagen (PuL). För Dig som är kund hos oss

 

Allmänt

Vi på Printikett AB (nedan kallad ”Företaget”) värnar om våra kunder, vilket innebär att vi bryr oss om Dig och Din integritet och vi samlar inte in eller hanterar några personliga uppgifter om dessa inte lämnats frivilligt till oss av Dig som kund. Om Du inte accepterar denna integritetspolicy ska Du inte köpa våra produkter.

 

Personuppgifter

För att kunna hantera Din beställning är det nödvändigt att fråga efter information, till exempel företagsnamn, namn, organisa-tionsnummer/personnummer och telefonnummer vid ordertillfället.

Företaget kan använda den här informationen för att svara på en begäran från Dig, eller för att kontakta Dig via brev, e-post eller telefon i syfte att uppfylla Din begäran.

 

Lagring av personuppgifter

Personligt identifierbar information om Dig sparas enbart inom det tidsrum lagen tillåter. Tidsrummet bestäms av karaktären av informationen och bakgrunden till lagring. Det förekommer därför olika tidsramar för olika typer av information. Information nödvändig för bokföring följer bestämmelser under gällande bokföringslag.

 

Vidarebefordran av personliga uppgifter till tredje part

Företaget har inte för avsikt att nu eller i framtiden sälja, hyra ut eller marknadsföra Din personliga information till tredje part.

Vi vidtar en rad olika säkerhetsåtgärder för att skydda Dina personliga uppgifter. Endast medarbetare som ska uträtta ett specifikt jobb (t.ex. bokföring eller fakturering) får tillgång till personligt identifierbar information. De papper och datorer som används för att lagra personligt identifierbar information lagras i en säker miljö.

 

Begäran om registrerad information

Du har alltid rätt att få upplysningar om vilken information vi har registrerad om Dig. Du kan därutöver alltid göra en begäran om begränsning i hur denna information används. Du kan även begära att Ditt samtycke till lagring av Din personliga information dras in.  Om den personliga information som finns lagrad om Dig är felaktig, har Du rätt att kräva att den blir korrigerad. Begäran kan ställas till info@printikett.se.

 

Samtycke

Genom att köpa våra produkter godkänner Du vår integritetspolicy.

 

För Dig som besöker vår hemsida

Vi har inga planer på att nu eller i framtiden sälja, hyra ut eller dela Dina uppgifter till tredje part.

 

Samtycke

Genom att använda vår webbplats godkänner Du vår integritetspolicy.

Ebbarpsvägen 10

212 91 Malmö

 

Telefon 040-44 82 02

e-post kristina@printikett.se

www.printikett.se

ÖPPETTIDER

Måndag - Fredag 8.00 - 16.30

Stängt alla klämdagar

 

Skriv en rad till oss: