040-44 82 02

HITTA HIT

Sallerupsvägen mot Klågerup:

Kör över Yttre Ringvägen. Ta till höger in genom Södra Sallerup. Sväng vänster vid T-kors när Du har Wowragården rakt fram. Ta  första höger (vid Prästgården) = Fårabäcksvägen. Fortsätt genom Ö Kattarp. I T-korsningen (Oxie till höger) fortsätt rakt fram. Första huset på vänster sida = Printikett. FRAMME!

 

Amiralsgatan österut:

Följa Amiralsgatan under Rosengårds Centrum och vidare ut på landet. I T-korsningen mitt inne i Kvarnby, håll till höger och fortsätt ut genom landsbygden. Nästa T-korsning är Fårabäcks-vägen i Östra Kattarp, ta till höger. Ett par hundra meter längre fram på vänster sida ligger Printikett. FRAMME!

 

Yttre Ringvägen:

Tag avfart Klågerup, Bara. Sväng vänster vid Stopp, då är Du på Sallerupsvägens förlängning, fortsätt på översta vägbeskrivningen.

 

E65 mot Sturup:

Tag avfart Oxie, sväng vänster vid Stopp. Fortsätt på Fårabäcks-vägen tills Du kommer till en skarp högerkurva och direkt därefter en T-korsning. Ta till höger mot Almåsa. Första huset på vänster sida är Printikett. FRAMME!

                                    VÄLKOMMEN!

Ebbarpsvägen 10

212 91 Malmö

 

Telefon 040-44 82 02

e-post kristina@printikett.se

www.printikett.se

ÖPPETTIDER

Måndag - Fredag 8.00 - 16.30

Stängt alla klämdagar

 

Skriv en rad till oss: